Παρέλασε η Κοινότητα του Σωτήρος Ράι

Της Δέσποινας Αφεντούλη 16 Απριλίου, 2019 Ομάδα αριστούχων μαθητών ελληνικών σχολείων της μητροπολιτικής περιοχής Νέας Υόρκης. Δεξιά διακρίνεται ο μαθητής του ελληνικού …