Εκδήλωση Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, Σύνταγμα

Εκδήλωση Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, Σύνταγμα, 18/1/2015.opsepita9