Πρόσκληση για την ημέρα μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης