100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή (επίσημη πρόσκληση)