45 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο

Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα πέντε χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο (επιχείρηση «Αττίλας») και ερευνώντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις ευρωτουρκικές σχέσεις για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, θα ήθελα να εκφράσω την ανάγκη επίτευξης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την Κύπρο, με βάση τις αρχές και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαїκής Ένωσης και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιας λύσης, χωρίς στρατούς κατοχής και το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων, η οποία να διασφαλίζει την επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως ένα κανονικό, λειτουργικό και ανεξάρτητο ευρωπαїκό κράτος-μέλος. Μιας λύσης που να αποκαθιστά ηθικά τους πολίτες της Κύπρου και κληροδοτεί ένα καλύτερο αύριο.

Δέσποινα Αφεντούλη
Δρ Κοινωνιολογίας-δημοσιογράφος
Συγγραφέας του βιβλίου «Η Θέση του βρετανικού Τύπου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1955-1965».