Δ. Αφεντούλη: Προσπάθεια υλοποίησης έργων στην Ανατολική Αττική

Η Περιφερειακή Σύμβουλος Αν. Αττικής, Δέσποινα Αφεντούλη, συνεχίζει τις προσπάθειες υλοποίησης έργων στην Ανατολική Αττική.

Σε συνέχεια της συνάντησης της στο γραφείο του Δημάρχου Διονύσου, κ. Γιάννη Καλαφατέλη στις 12/11/12, η Δ. Αφεντούλη προέβη στη πραγματοποίηση συνάντησης του Δημάρχου Διονύσου με τον Αντιπεριφερειάρχη ΕΣΠΑ, κ. Λεωνίδα Αθανασιάδη, στην Περιφέρεια Αττικής στις 22/11/12.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση έργων, ενώ δόθηκαν κατευθύνσεις για τη διαδικασία προώθησης και επίσπευσης ενεργειών για έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο ΕΣΠΑ, το οποίο λήγει το 2013. Προτεραιότητα δόθηκε σε έργα υποδομής και κοινωνικής πρόνοιας.