Αφιέρωμα στη Μάχη της Κρήτης, 1941 – Με τη Δρα Δέσποινα Αφεντούλη