Αφιέρωμα στην καταστροφή και τη σφαγή της Χίου με τη Δρα Δέσποινα Αφεντούλη για το Cosmos FM NY

Πηγή: Cosmos FM NY