Η Δ. Αφεντούλη στο Kontra Channel για τον βυζαντινό πολιτισμό

Contra Channel Terra Incognita2Contra Channel Terra Incognita (1) 

 

 

 

 

Η Δ.Αφεντούλη στο αφιέρωμα για την άλωση της Κωνσταντινούπολης της εκπομπής Terra Incognita του Kontra Channel μιλά για τον βυζαντινό πολιτισμό.

Η Δ. Αφεντούλη στο Kontra Channel

Η Δ. Αφεντούλη στο Kontra Channel [συνέχεια]