“Δυναμική η παρουσία της Δ. Αφεντούλη στο 1ο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας”- Δημοσίευση στην εφ. “Βόρεια Προάστια”

Δημοσίευση στην εφ. “Βόρεια Προάστια”

Η Δ.Αφεντούλη στο 1ο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Δυναμική ήταν η παρουσία και ουσιαστική η τοποθέτηση της Περιφερειακής συμβούλου Αν. Αττικής, Δέσποινας Αφεντούλη, στο 1ο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 14-15 Φεβρουαρίου 2013, η οποία παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Περιφερειών:
• Ξεκάθαρες αρμοδιότητες σε κάθε φορέα- όχι αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων.
• Μεταφορά αρμοδιοτήτων και αντίστοιχων πόρων στους Δήμους & τις Περιφέρειες, όπως προβλέπεται από τον Ν. “Καλλικράτης”.
• Δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης με αυτοματοποιημενες διαδικασίες.
• Να γίνει αληθινή αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στους Δήμους και τις Περιφέρειες για περισσότερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη διοίκηση, όπως και πάταξη της γραφειοκρατίας.
• Ο Ν. “Καλλικράτης” έδωσε παραπάνω αρμοδιότητες στις δυο Μητροπολιτικές περιοχές της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κυρίως στους τομείς περιβάλλοντος, χωροταξίας και υποδομών. Είναι απολύτως αναγκαίο οι αρμοδιότητες, μαζί με τους αντίστοιχους πόρους, να μεταφερθούν άμεσα στην αυτοδιοίκηση που έχει αποδείξει ότι είναι ο πιο κοντινός, φιλικός και κυρίως ουσιαστικός φορέας διοίκησης στον πολίτη.
• Αναζήτηση δημιουργίας δομών που προωθούν τη διαβαθμιδική συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας-Δήμων, ιδίως σε τομείς, όπως η συντήρηση του οδικού δικτύου, ο φωτισμός, η διαχείριση των μεγάλων πάρκων, η αποχέτευση και η διαχείριση αποβλήτων, για καλύτερο συντονισμό και εξοικονόμηση πόρων.

τ. Φεβρ. 2013, σ. 17