Ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής

Ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Ελλήνων εκπαιδευτικών Αμερικής.
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Αφεντούλη για το CosmosFm NY.

Πηγή: CosmosFm NY