Ευχές για καλό καλοκαίρι

Καλό (υπόλοιπο) καλοκαιριού.

Ευχές για καλό καλοκαίρι_2015_ΔΑφεντούλη