Νέο Πρόγραμμα κατά των Ναρκωτικών «Εθισμένοι στη Ζωή»

mellon170407 mellon170407b

 

 

 

 

 

 

Δημοσίευμα στην εφημ. «Το Μέλλον», με τίτλο: Νέο Πρόγραμμα κατά των Ναρκωτικών «Εθισμένοι στη Ζωή», 17/04/07.