Τοποθέτηση της Δ. Αφεντούλη για τον Οικονομικό Απολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 2013

Τοποθέτηση της Δ. Αφεντούλη* για τον Οικονομικό Απολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 2013, στο Περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, 27/02/14

Despina AfentouliΚυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το 2013. Ας δούμε αρχικά ορισμένα αριθμητικά στοιχεία.

Για το οικονομικό έτος 2013, το σύνολο εισπράξεων και του υπολοίπου χρήσεως 2012 άγγιξε το ποσό των 418.014.164,38 ευρώ, ενώ τα έξοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 104.659.921,54 ευρώ. Το ταμειακό υπόλοιπο του 2013 είναι 313.344.677,78 ευρώ εκ των οποίων τα 311.778.210,51 ευρώ είναι διαθέσιμα του Περιφερειακού Προϋπολογισμού και 1.566.467,27 ευρώ διαθέσιμα του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Όταν αναλάβαμε το 2011 όταν ξεκινήσαμε, η κρατική χρηματοδότηση με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ήταν 50 εκατ. ευρώ. Το 2013 μειώθηκε  φτάνοντας τα 18.133.616 ευρώ, και για το 2014 αναμένεται να μειωθεί στα 17.338.440 ευρώ.

Οι τόκοι από τις καταθέσεις μας που για το 2013 είναι σχεδόν 9 εκατ. ευρώ, πετύχαμε δηλαδή  να κερδίζουμε από μόνοι μας συν 50% από το ποσό που μας δίνει το Κράτος.

Παρά την οικονομική, κοινωνική κατάσταση και τις σημαντικές περικοπές στους ΚΑΠ, η Περιφέρεια Αττικής έχει καταφέρει να είναι ο μοναδικός ίσως δημόσιος φορέας που δεν στηρίζεται στη δόση του Υπουργείου Εσωτερικών για να λειτουργήσει.

Η Περιφέρεια Αττικής λαμβάνει καθαρά έσοδα από 5 πηγές:

Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων που αντιπροσωπεύουν το 90% των εσόδων (πρόστιμα, παράβολα, τόκους καταθέσεων, λοιπά έσοδα).

Το 2010, από τη συγχώνευση των 4 πρώην Νομαρχιών, η Περιφέρεια Αττικής που συγκροτήθηκε είχε έσοδα 110 εκ. ευρώ. Πέρσυ, το 2013, τα έσοδα περικόπηκαν στα 54 εκ. ευρώ, ενώ το 2014 αναμένεται να μειωθούν στα 51,5 εκ. ευρώ.

Διότι οι Κ.Α.Π., από 51 εκ. ευρώ, μειώνονται στα 18 και τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων από 52 εκ. ευρώ στα 22 εκ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2006-2009, το σύνολο των εσόδων των 4 Νομαρχιών και της Υπερνομαρχίας, έχασε σχεδόν 150 εκατ. ευρώ.

Ο πλεονασματικός προϋπολογισμός της Νομαρχίας Αθηνών και στη συνέχεια της Περιφέρειας Αττικής, οφείλεται στο τρίπτυχο που ακολουθήσαμε: όχι σπατάλες, περιορισμός ελαστικών εξόδων, αύξηση των εσόδων, χωρίς επιβάρυνση των πολιτών.

Συνολικά υλοποιούμε πάνω από 1.000 έργα σε ολόκληρη την Αττική (66 Δήμοι), με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής, το ΠΔΕ και τους πόρους της Περιφέρειας Αττικής άνω των 3,5 δις ευρώ.

Δημιουργούνται περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας, ενώ επιστρέφουμε 800 εκατομμύρια ευρώ στο κράτος από τον ΦΠΑ, ο οποίος αναμένεται να διατεθεί για κοινωνικές παροχές από το πρωτογενές πλεόνασμα.

Πετύχαμε την αύξηση της απορρόφησης του ΠΕΠ κατά 400% από τη στιγμή που μας δόθηκε η  αρμοδιότητα.

Επικεντρωθήκαμε σε έργα υποδομών, κοινωνικής φροντίδας, που στο επίκεντρο είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Αττικής.

Οι πόροι από τους Κ.Α.Π. μειώθηκαν κατά 67%, και τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων κατά 60% και έτσι μεταξύ 2011 και 2014 μειώσαμε τα λειτουργικά μας έξοδα από 26,2 εκ. ευρώ σε 16,8 εκ. ευρώ.

Επικεντρωθήκαμε σε έργα αντιπλημμυρικά, επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, περιβάλλοντος, προστασίας, παιδικών σταθμών, οδοποιίας, αναπλάσεων, Πολιτισμού, εκπαίδευσης, αθλητικών υποδομών, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά στους δήμους της Αττικής. Προβλήματα βρήκαν λύσεις τους, έπειτα από τόσες δεκαετίες.

* Η Δέσποινα Αφεντούλη, Δρ Κοινωνιολογίας-δημοσιογράφος, είναι Περιφερειακή σύμβουλος Ανατολικής Αττικής, εντεταλμένη Γραφείου Τύπου.