Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (2022)

Της Δέσποινας Αφεντούλη*

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί ημέρα περισυλλογής για την πορεία των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας. 

Θεμελιώδη δικαιώματα που κατακτήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, αμφισβητούνται, παραβιάζονται και υπονομεύουν τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. 

Οι σημερινές προκλήσεις, όπως η οικονομική κρίση, η πανδημία, η πολεμική σύρραξη που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη, η έμφυλη βία, η κλιματική αλλαγή, έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών. 

Μέσω των πολλαπλών και συχνά αντικρουόμενων ρόλων τους και συχνά λόγω των έμφυλων προκαταλήψεων, οι γυναίκες ως μητέρες, σύζυγοι, φροντίστριες ηλικιωμένων, εργαζόμενες στερούνται δυσανάλογα τη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Οι γυναίκες, αν και αποτελούν την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μέσα δε, από την αμισθή προσφορά τους, καλύπτουν, συχνά και σε καθημερινό επίπεδο, κενά του κράτους πρόνοιας, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού. 

Η αλλαγή της νοοτροπίας και η ουσιαστική ισότητα των φύλων είναι ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία. 

Αντί για διλήμματα μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η γυναίκα δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα το πώς θα χαράξει την πορεία της ζωής της ως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Η προστασία των δικαιωμάτων εργασίας των γυναικών-μητέρων, η εξάλειψη της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ των φύλων, η ουσιαστική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αποτελούν ορισμένα μόνο από τα ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των γυναικών.

Νέες πολιτικές και σύγχρονες προσεγγίσεις μπορούν και πρέπει να υιοθετηθούν, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινωνία πιο ισορροπημένη, με γερά θεμέλια και με γνώμονα – πάντοτε – τον άνθρωπο. Άνδρες και γυναίκες, συνοδοιπόροι της ζωής, χρειάζονται εξίσου σε αυτόν τον αγώνα διαμόρφωσης μιας κοινωνίας με όρους δικαιοσύνης και ισότητας. 

* Η Δέσποινα Αφεντούλη είναι Δρ Κοινωνιολογίας-Δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Η θέση του βρετανικού Τύπου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1955-1965».