“Η ποντιακή λύρα στον 21ο αιώνα”

Επίσημη παρουσίαση βιβλίου-λευκώματος “Η ποντιακή λύρα στον 21ο αιώνα”, πρακτικά Α’ Παγκόσμιου Επιστημονικού Συνεδρίου Κατασκευαστών ποντιακής λύρας, Μετρό Αργυρούπολης, 10/09/14.

555