«Η συνεισφορά της Γυναίκας στη Μάχη της Κρήτης» (video)

space tv2

Ομιλία της Δ. Αφεντούλη, με θέμα: «Η συμβολή της Γυναίκας στη Μάχη της Κρήτης», Ωρωπός, 13/06/15.

Snapshot 1 (4-4-2016 5-35 πμ)

Προσφώνηση της Δ. Αφεντούλη σε εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών Ωρωπού «Η Κρήτη», η οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια, με θέμα: «Η συμβολή της Γυναίκας στη Μάχη της Κρήτης»,Ωρωπός, 13/06/15.

 

 

 

 

 

Ομιλία της Δ. Αφεντούλη, με θέμα: «Η συμβολή της Γυναίκας στη Μάχη της Κρήτης» σε εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών Ωρωπού «Η Κρήτη», Ωρωπός, 13/06/15.