Το Ολοκαύτωμα της Κάσου, 1824

Συνέντευξη αντιπροέδρου Κασιακής Αδελφότητας Αμερικής κ. Νικολάου Παπαγεωργίου στη Δρα Δέσποινα Αφεντούλη