Τοποθέτηση της Δ. Αφεντούλη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-14

Τοποθέτηση της Δέσποινας Αφεντούλη*, περιφερειακής συμβούλου Αν. Αττικής στην 27η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα «2. Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 2012-2014.» στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Παπάγου-Χολαργού), 11/09/2012.

***

Μετά τη συζήτηση του Στρατηγικού Σχεδίου το Νοέμβριο του 2011, όπου ουσιαστικά δηλώσαμε την κατεύθυνση της πολιτικής που επιλέγουμε να εφαρμόσουμε, καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 2012-2014, προκειμένου να αναλύσουμε τον τρόπο υλοποίησης αυτής της πολιτικής, με ειδική αναφορά στα σχέδια δράσης, του κάθε κεφαλαίου-άξονα, μέτρου και στόχου (προϋπολογισμός, κατηγορία, χρονοδιάγραμμα, αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης).

Επιπροσθέτως, στις 300 περίπου σελίδες του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναρτώνται πίνακες δράσης (τίτλος, υπηρεσία υλοποίησης, συνεχιζόμενη ή νέα, γεωγραφική περιοχή, προτεραιότητα, ωριμότητα, συνολικός προϋπολογισμός, αναλυτική κατανομή για τα έτη 2012, 2013, 2014 και πηγή χρηματοδότησης), καθώς και πίνακες ωριμότητας (ενταγμένο, εκτελούμενο ή νέο έργο).

Τα κεφάλαια στα οποία εστιάζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τα οποία είχαν προσδιοριστεί και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό είναι: Πρώτον,Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, δεύτερον Κοινωνική Μέριμνα- Υγεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, τρίτον Οικονομία και Απασχόληση και τέταρτον Διοικητική Ικανότητα, Εσωτερικό Περιβάλλον της Περιφέρειας.

Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφερθώ στο τρίτο Άξονα, ο οποίος εστιάζει στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και συγκεκριμένα στο μέτρο που αφορά την τουριστική ανάπτυξη και αποσκοπεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και ελκυστικότητας της Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής, με ανάληψη διακριτών πρωτοβουλιών: 1) Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος και ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, 2) Ολοκληρωμένη τουριστική προβολή της Περιφέρειας, με ενίσχυση της διεισδυτικότητας της Αττικής ως τουριστικού προορισμού διεθνούς εμβέλειας σε στοχευμένες ομάδες και στρατηγική ευθυγράμμιση και αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας από τις επιμέρους δράσεις τουριστικής προβολής, 3) Ενίσχυση της στρατηγικής, οργανωτικής, διοικητικής και διαθεσμικής ικανότητας της Περιφέρειας για τη συμμετοχική κινητοποίηση φορέων που εστιάζουν σε τουριστικές δραστηριότητες (οργάνωση υλοποίησης παρεμβάσεων στον τομέα του Τουρισμού).

Η υποστήριξη του Τουρισμού στην Αττική επισημαίνεται σε πολλές δράσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αποσκοπούν 1) στην ενίσχυση του αγροτουρισμού, της αγροβιοτεχνίας και του οικοτουρισμού και 2) στη σύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα της Αττικής, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση τουρισμού, 3) στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με ανάπτυξη του αστικού τουρισμού και του city break και 4) στην προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, 5) στην ανάδειξη ιστορικών, πολιτιστικών, φυσικών τόπων, με απώτερο στόχο την προβολή «νέων τουριστικών προορισμών» εντός της Περιφέρειας Αττικής, 6) στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, εστιάζοντας στην ανάδειξη της Περιφέρειας Αττικής ως ανταγωνιστικός διεθνής προορισμός κρουαζιέρας και ιστιοπλοϊάς-yachting, προωθώντας νέους ενδιάμεσους προορισμούς (Λαύριο, Ραφήνα) για τα κρουαζιερόπλοια και παράλληλα ενισχύοντας δίκτυο πολιτιστικών υποδομών στην Ανατολική Αττική, 7) δημιουργία ενιαίου Συνεδριακού Φορέα για την τέλεση πρωτοβουλιών-εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας στην Αττική, με αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ (συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός), 8) λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, διάχυσης, προβολής τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου (e-tourism), με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής, εποπτευόμενους οργανισμούς (Δήμους), τουριστικές επιχειρήσεις, τουρίστες και επισκέπτες.

Αξίζει να τονιστεί ότι για τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος υπήρξε συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής για την οριστικοποίηση των σχεδίων δράσης, καθώς επίσης επιστημονική υποστήριξη από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκαν νέες προτάσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά τη συζήτηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις-συζητήσεις στις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν ως μέλη Φορείς, καθώς και οι Δήμαρχοι των 66 Δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Το Στρατηγικό Σχέδιο τέθηκε στην κρίση όλων δημόσια, καθώς αναρτήθηκε και υλοποιήθηκε η Δημόσια Διαβούλευση διαδικτυακά.

Οι προαναφερόμενες διαδικασίες έγιναν έγκαιρα, νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης που όριζε το Υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που καταδεικνύει την έμπρακτη βούληση της Περιφέρειας Αττικής για ορθή οργάνωση και προγραμματισμό, με κύριο στόχο την υλοποίηση έργων ουσίας, κοινωνικού, πολιτισμικού χαρακτήρα, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Αττικής.

Πέραν των δεδομένων και αντικειμενικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουμε λόγω της ευρύτερης πολιτικής κατάστασης και της οικονομικής δυσπραγίας που επικρατεί στη χώρα, μεγαλύτερη τροχοπέδη στην εφαρμογή δομικών προγραμμάτων που μεταβάλλουν τον αττικό χάρτη, είναι η αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων κρατικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων.

Η επιλογή του δύσκολου, αλλά ρεαλιστικού δρόμου υλοποίησης έργων πνοής είναι συνειδητή. Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις, εγκρίνοντας σήμερα την υλοποίηση του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 2012-2014 για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην Αττική που οραματιζόμαστε.

*Η Δέσποινα Αφεντούλη είναι Δρ Κοινωνιολογίας-δημοσιογράφος και Περιφερειακή σύμβουλος Αν. Αττικής.