Δ. Αφεντούλη*: Να δοθεί θεσμικός ρόλος στην Περιφέρεια Αττικής για την προώθηση της απασχόλησης

Συζήτηση για το πρόβλημα της ανεργίας στην Περιφέρεια Αττικής

“Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Περιφερειάρχη,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πρώτη αναδεικνύεται η χώρα μας στην ανεργία και ιδιαίτερα στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη, διαπίστωση η οποία δείχνει ότι το φαινόμενο αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και ως ιδιαίτερα ως Περιφέρεια Αττικής.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από εκθέσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του ΟΑΕΔ και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για το 2012 καταδεικνύουν τη δραματικότητα της κατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το ποσοστό των ανέργων για το 2012 αγγίζει το 27%, ενώ υπολογίζεται ότι φέτος αναμένεται να αυξηθεί και να φτάσει το 29%.

Είναι βέβαιο όμως, ότι τα πραγματικά στοιχεία της ανεργίας είναι πολύ μεγαλύτερα.

Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στην ανεργία των νέων ηλικίας έως 25 ετών, η οποία υπολογίζεται ότι σχεδόν διπλασιάστηκε, και από το 29%, έφθασε το 58%.

Η Νέα Γενιά, οι άνεργοι νέοι κυρίως πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ηλικίας από 19 έως 24 ετών, ξεπερνούν το ποσοστό  του 65%! , με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται να μετεγκατασταθούν στο εξωτερικό στην πιο παραγωγική τους ηλικία, ενώ ιδιαίτερα σήμερα που η βρίσκεται η χώρα μας σε αυτήν τη δυσμενή οικονομική κατάσταση χρειάζονται περισσότερο.

Η Περιφέρεια Αττικής, στην οποία ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας, πλήττεται περισσότερο από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Ιδιαίτερα μετά το πρώτο τρίμηνο του 2010, το ποσοστό της ανεργίας ξεπερνά για πρώτη φορά μετά το 2000, τον εθνικό μέσο όρο και δυστυχώς έκτοτε σημειώνονται περισσότεροι άνεργοι στην Περιφέρεια Αττικής.

Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στις γυναίκες της Αττικής, οι οποίες βιώνουν την ανεργία σε ποσοστό πολύ υψηλότερο από τους άνδρες και αποτελούν περισσότερο από το 55% των ανέργων.

Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το φαινόμενο της ανεργίας στην Αττική, η κατάσταση έχει ως εξής: περιορίζονται οι θέσεις εργασίας, δεν δημιουργούνται νέες [θέσεις], ενώ αυξάνονται οι θέσεις μερικής απασχόλησης.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής υπoχρηματοδοτείται όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανεργία, επειδή, με στοιχεία του 2009, είχε καταταχθεί στις
ανεπτυγμένες Περιφέρειες.

Αντίδοτο στην ανεργία, λοιπόν, είναι η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας σε ποσοστό ύψους 3%.
Για να γίνει αυτό όμως, πιστεύω ότι οφείλουμε επαναπροσδιορίσουμε το παραγωγικό
μας μοντέλο.

Με την αύξηση της απασχόλησης μπορεί να επέλθει η πολυπόθητη ανάπτυξη.

Με βάση τον Νομό Καλλικράτη, οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής αποκλείονται σε θέματα απασχόλησης, κατάρτισης, επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης.
Ως εκ τούτου, αποκλειόμαστε από χορήγηση αντίστοιχων πόρων για την υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης.

Η Περιφέρεια Αττικής, η οποία σε εποχή της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης διατηρεί πλεονασματικό προϋπολογισμό και θα έπρεπε να αξιοποιηθεί από το κεντρικό Κράτος προς την κατεύθυνση αυτή,
έχει αποδείξει έμπρακτα ότι έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης μέσα από:
-την αυξημένη απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ.
-την υλοποίηση έργων από το ΠΕΠ Αττικής, οι οποίες υπολογίζονται σε περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας
-το πρόγραμμά ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών ύψους 130 εκατ. Ευρώ.
-το Πρόγραμμά Κοινωφελούς Εργασίας, που απευθύνεται σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως ανέργους νέους και εστιάζει κυρίως σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, φροντίδας και μέριμνας ηλικιωμένων, παιδιών, ΑΜΕΑ, εξωσχολικά προγράμματα, κοινωνικές δράσεις, διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.ά.)-  μιλάμε για περίπου 3.000 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής.

Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε θεατές των εξελίξεων και απλοί αποδέκτες των κυβερνητικών αποφάσεων. Χρειάζονται συνολικές παρεμβάσεις και λύσεις.

Για αυτό έχουμε πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχόλησης:
Υπενθυμίζω την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που πήραμε πρόσφατα όσον αφορά τη δημιουργία θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την εφαρμογή του προγράμματος “κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων”, δημιουργώντας περίπου 500 θέσεις εργαζόμενους.

Επιπλέον, σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν από την Περιφέρεια Αττικής τα αποτελέσματα της πρόσκλησης των τοπικών συμφώνων απασχόλησης ύψους 24 εκατ. ευρώ για την Αττική  που αφορά την απορρόφηση σχεδόν 5.000 ατόμων.

Δεν αρκούν όμως αυτά.
Να κάνουμε δράσεις, με στόχο την ανακούφιση των ανέργων Αττικής.

Ευχαριστώ.”

 

*Τοποθέτηση της Δ. Αφεντούλη στην 13η  τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Παπάγου-Χολαργού), με θέμα: “Συζήτηση για το πρόβλημα της ανεργίας στην Περιφέρεια Αττικής”, 02/04/2013. Η Δέσποινα Αφεντούλη είναι Δρ Κοινωνιολογίας-δημοσιογράφος και περιφερειακή σύμβουλος Αν. Αττικής-εντεταλμένη Γραφείου Τύπου.