1ο Μετεκπαιδευτικό Επιστημονικό Συμπόσιο Κοινωνικής Εργασία

1ο Μετεκπαιδευτικό Επιστημονικό Συμπόσιο Κοινωνικής Εργασία, με θέμα: “Η κοινωνική πρόνοια σε κρίση. Προκλήσεις και προοπτικές για την Κοινωνική Εργασία”, συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας, Αιγάλεω, 7-8/11/14.