20η η Ελλάδα στην ποιότητα ζωής

Δημοσίευμα στην εφημ. “Το Μέλλον”, με τίτλο: “20η η Ελλάδα στην ποιότητα ζωής”,  11/10/07.

mellon 111007