Αφιέρωμα στην ημέρα μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης – Με τη Δρα Δέσποινα Αφεντούλη