Δημοσίευση στην τοπική εφημ. “Αττικός Παρατηρητής”

Ομιλία της Δέσποινας Αφεντούλη, Π.Σ. Ανατολικής Αττικής, για τα Οικονομικά των Περιφερειών στο έκτακτο Συνέδριο της Ένωσης των Περιφερειών Ελλάδος

Ομιλία της Δέσποινας Αφεντούλη, Π.Σ. Ανατολικής Αττικής, για τα Οικονομικά των Περιφερειών στο έκτακτο Συνέδριο της Ένωσης των Περιφερειών Ελλάδος

DespinaAfentouli_ENPE_200913Κεντρικά σημεία ομιλίας της Δ. Αφεντούλη,  Περιφερειακής συμβούλου τομέα Ανατολικής Αττικής – μέλους Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, για τα Οικονομικά των Περιφερειών στο έκτακτο Συνέδριο της Ένωσης των Περιφερειών Ελλάδος, την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 στην Αθήνα.

  •  Ζητάμε αυτό που δικαιούμαστε. Να μας αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι Κ.Α.Π. και ο μεσοχρόνιος προγραμματισμός τους. Εάν πράγματι στόχος είναι η δημιουργία ισχυρών και οικονομικά αυτοτελών Περιφερειών, τότε οι Περιφέρειες μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχοντας τον ουσιαστικό έλεγχο των οικονομικών τους.
  • Με εξαίρεση τα τεχνικά έργα υποδομής εθνικής εμβέλειας, κρίνεται απαραίτητη η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και της Ένωσης Περιφερειών, με στόχο τον από κοινού καθορισμό των κριτηρίων της τομεακής και περιφερειακής κατανομής του εθνικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, καθώς και της αποκέντρωσής του, όσον αφορά τη διαχείρισή του.
  • Οι θεσμοθετημένοι Ειδικοί Πόροι να κατανέμονται με αντικειμενικά κριτήρια και να λαμβάνεται πραγματικά υπόψη η γεωγραφική φυσιογνωμία της κάθε περιοχής, αλλά και οι ανάγκες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, γεωγραφικά και τομεακά, έπειτα από συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων και της Ένωσης των Περιφερειών.
  • Όσον αφορά τις λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις των περιφερειών, διεκδικούμε αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια με διαφάνεια. Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που κλήθηκαν να αναλάβουν οι Περιφέρειες είναι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) και ευρύτερα το ΕΣΠΑ. Παρά το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά αποδόθηκαν σε Υπουργεία, οι Περιφέρειες απέδειξαν έμπρακτα ότι είναι σε θέση να υλοποιούν έργα με τη συγχρηματοδότηση των Π.Ε.Π. Για το λόγο αυτό οι Περιφέρειες είναι σημαντικό να γνωριστούν ουσιαστικά σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο διοίκησης ως ο πιο ικανός θεσμός για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
  • Επιπλέον η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας είναι ίσως ο πιο κατάλληλος φορέας για το σχεδιασμό των 13 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια συνολική, αναπτυξιακή στρατηγική για την Περιφέρεια, δεδομένου ότι αποτελεί τον πιο κοντινό θεσμό στις επιχειρήσεις και στους πολίτες και άρα στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία.
  • Σημαντική επίσης είναι η απλοποίηση της διαδικασίας είσπραξης τελών και της ανταποδοτικής παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.
  • Ένα άλλο θέμα που έχουμε θέσει αρκετές φορές είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Ζητάμε το αυτονόητο. Την εφαρμογή του Συντάγματος σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο.
  • Κοινή πεποίθησή μας είναι ο προϋπολογισμός να συνδέεται με το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας και βέβαια, με Τεχνικό Πρόγραμμα.
  • Ως Περιφέρεια ζητάμε τον ουσιαστικό έλεγχο των οικονομικών. Διεκδικούμε έναν ενιαίο εξωτερικό έλεγχο από μια ανεξάρτητη κρατική αρχή, ελεγκτική υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι πολλούς αλληλοεπικαλυπτόμενους, αναποτελεσματικούς ελέγχους εκ των υστέρων.

ΠΗΓΗ: http://attikosparatiritis.wordpress.com/2013/10/19/%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%AD%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CF%80-%CF%83-%CE%B1%CE%BD/