Δραστηριότητες της Χιακής Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης. Ρεπορτάζ-Συνέντευξη: Δέσποινα Αφεντούλη

Πηγή: Cosmos FM