Εκδηλώσεις μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή στη Νέα Υόρκη (ΕRΤ news)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕRΤnews.gr