«Γέφυρες» μεταξύ Πανεπιστημίων Ελλάδας και Ελληνισμού Διασποράς

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Αφεντούλη για το Cosmos FM NY.

Πηγή: Cosmos FM NY.