Νέο Πρόγραμμα κατά των Ναρκωτικών “Εθισμένοι στη Ζωή”

mellon170407 mellon170407b

 

 

 

 

 

 

Δημοσίευμα στην εφημ. “Το Μέλλον”, με τίτλο: Νέο Πρόγραμμα κατά των Ναρκωτικών “Εθισμένοι στη Ζωή”, 17/04/07.