Ο Υφυπ. τουρισμού της Κύπρου κ. Σάββας Περδίος στον κ. Δημήτρη Φίλιο και Δρα Δέσποινα Αφεντούλη

Πηγή: Cosmos FM NY