Δ. Αφεντούλη: «Στόχος μας είναι το όραμά μας να κάνουμε πράξη» – Προϋπολογισμός 2014 Περιφέρειας Αττικής

Τοποθέτηση της Δέσποινας Αφεντούλη*, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2014 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2014 Περιφέρειας Αττικής» στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου Υποδομών (Παπάγου-Χολαργού), 3/10/13

***

Περιφέρειες και Δήμοι έχουν υποστεί περικοπές όσον αφορά τους ΚΑΠ ύψους άνω του 60%.

Η Περιφέρεια Αττικής, για άλλη μια φορά, ένας από τους πιο αξιόπιστους φορείς του Δημοσίου:  όχι μόνο γιατί δεν χρωστάει, αλλά επειδή με τον πλεονασματικό προϋπολογισμό της, αξιοποιεί πόρους για την υλοποίηση έργων υποδομής και ανάπτυξης σε ολόκληρη την Αττική.

– Με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Όχι με λόγια, αλλά με έργα.

– Ο Νόμος «Καλλικράτης» (3852/2010), ο οποίος θεσμοθετούσε συγκεκριμένους πόρους για την Αυτοδιοίκηση (2,4% από Φ.Π.Α., 4,2% από φόρο εισοδήματος), δεν εφαρμόζεται. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί μόλις το 1% του συνολικού Δημόσιου χρέους, ενώ έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος.

– Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας.

– Εκτός από σημαντικά έργα υποδομών (ειδικότερα στην Ανατολική Αττική εντάχθηκαν έργα συντήρησης οδικού δικτύου, παρεμβάσεις σε ρέματα που έχουν υποστεί καταπτώσεις από πλημμύρες, τοιχία αντιστήριξης-αποκατάσταση οδοστρώματος λεωφόρου Αχαιών σε Ραφήνα, Πικέρμι και Πεντέλη, αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου κ.ά.) προϋπολογισμού ύψους 6.885.000 ευρώ από ιδίους πόρους, η Περιφέρεια Αττικής έχει επιδείξει σημαντικό κοινωνικό έργο (τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης για την Αττική συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, υποδομές για την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τη φιλοξενία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που εστιάζουν στην κατ’ οίκον φροντίδα μοναχικών ηλικιωμένων και άπορων, στο οποίο πρόγραμμα αναμένεται να απασχοληθούν άνεργοι επιστήμονες.)

Συνεχίζουμε με συνέπεια στις βασικές αρχές μας και στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, αξιοποιώντας το δημόσιο χρήμα με σύνεση σε υποδομές για τους πολίτες της Αττικής.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Μέσα σε ένα δυσοίωνο για τα δημοσιονομικά της χώρας κλίμα, καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2014, καθώς και για το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2014 της Περιφέρειας Αττικής.

Κεντρικός μας στόχος είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας, όχι μόνο της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και του προσωπικού της.

Όπως είχα υπογραμμίσει στο έκτακτο συνέδριο της Ένωσης των Περιφερειών για τα Οικονομικά των Περιφερειών της χώρας, οι Περιφέρειες όπως και οι Δήμοι έχουν υποστεί σημαντικές περικοπές όσον αφορά τους ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια ύψους άνω του 60%. Με άλλα λόγια, η Περιφέρεια Αττικής καλείται για το 2014 να λειτουργήσει με σχεδόν 17 εκατ., ενώ πριν τη συνένωση των Νομαρχιών που συναποτέλεσαν τη σημερινή Περιφέρεια Αττικής ήταν 51 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, εκτιμάται ότι τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, που υπολογίζονται στα έσοδα της Περιφέρειας, θα φθάσουν σχεδόν τα 22 εκατ. ευρώ, ποσό ιδιαίτερα περιορισμένο σε σχέση με του 2010, που ήταν 52 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί, για άλλη μια φορά, έναν από τους πιο αξιόπιστους φορείς του Δημοσίου: όχι μόνο γιατί δεν χρωστάει, αλλά επειδή με τον πλεονασματικό προϋπολογισμό της, αξιοποιεί πόρους για την υλοποίηση έργων υποδομής και ανάπτυξης σε ολόκληρη την Αττική. Με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Γιατί στόχος μας είναι, το όραμά μας να κάνουμε πράξη. Όχι με λόγια, αλλά με έργα. Ως ενεργοί πολίτες, αλλά και ως αιρετοί, δίνουμε έναν καθημερινό αγώνα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας, για την υλοποίηση νέων έργων ουσίας ή για τη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας.

Έχει σημασία το γεγονός ότι ο Νόμος «Καλλικράτης» (3852/2010), ο οποίος θεσμοθετούσε συγκεκριμένους πόρους για την Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα 2,4% από το Φ.Π.Α. και 4,2% από τον φόρο εισοδήματος, δεν εφαρμόζεται. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Ιωάννης Σγουρός, «Δώσαμε πολύ περισσότερα από όσα μας αναλογούν στην μείωση ελλειμμάτων. Δίνουμε πολύ περισσότερα από ότι περίμεναν, στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος». Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Υπουργείο Οικονομικών μιλάνε από μόνα τους: για το πρώτο οκτάμηνο του 2013, από το 1,4 δις του πλεονάσματος, τα 359 εκ. τα προσφέρει η Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, ενώ αντιπροσωπεύει μόλις το 1% του συνολικού Δημόσιου χρέους.

Στην Περιφέρεια Αττικής, από τα 585 εκ. ευρώ, τα 278 εκ. ευρώ αφορούν το ταμειακό μας υπόλοιπο και αυτό είναι δεσμευμένο σε έργα. Από το ποσόν που υπολείπεται, τα 194 εκ. ευρώ αφορούν το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (δεσμευμένες πιστώσεις 472 εκ. ευρώ) και περισσεύουν 113 εκ. ευρώ ως κρατική επιχορήγηση, όπου περισσότερα από τα μισά αφορούν σε μεταβιβαστικές πληρωμές, σε συγκεκριμένους αποδέκτες και ειδικότερα σε μεταφορές μαθητών, σε επιδόματα νεφροπαθών, σε επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων, συνολικού κόστους ύψους 58 εκ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα 57 εκ. ευρώ προέρχονται από τους ΚΑΠ, τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, τόκους, πρόστιμα και παράβολα. Το μεγαλύτερο ποσόν από αυτά (40 εκ. ευρώ) δίνεται σε ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες και συγκεκριμένα για ενοίκια, μισθοδοσίες, ΔΕΚΟ, προγραμματικές συμβάσεις, καθαριότητα, συντήρηση πάρκων και αλσών, καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους καυσίμων για τα κολυμβητήρια του Αγ. Κοσμά, ΠΣΕΑ, Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων, Recomex (5 εκ. ευρώ, συν 17 που έχουμε ήδη δώσει, αναλαμβάνοντας μία υποχρέωση του Κράτους έναντι των πληγέντων συμπολιτών μας), τη Σύνοδο των Περιφερειών της Ευρώπης, για την αγορά κτιρίων.

Αν εξαιρέσουμε το αποθεματικό, μένουν 6 με 7 εκ. ευρώ, εκ των οποίων μέρος δεσμεύεται – μεταξύ άλλων- για την αγορά αυτοκινήτων, εφόσον πλέον δεν μας επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 1.600 κυβικών, για τη στήριξη απόρων, ανέργων και χρηστών ναρκωτικών ουσιών.

Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας. Φυσικά, δεν δίνεται οριστική λύση στην αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά 3.000 άνεργοι βρήκαν εργασία, έστω και για 5 μήνες. Ήδη έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος αυτού του προγράμματος, όπου 1.200 συμπολίτες μας θα μπορέσουν, με αυτεπιστασία, να βρουν απασχόληση. Επιπλέον, τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης για την Αττική αναμένεται να απασχολήσουν 5.000 νέους, ενώ έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες υποδομές για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη της θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που θα φιλοξενήσει κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που εστιάζουν στην κατ’ οίκον φροντίδα μοναχικών ηλικιωμένων και άπορων που χρήζουν υποστήριξης και στο οποίο πρόγραμμα αναμένεται να απασχοληθούν άνεργοι επιστήμονες.

Στην Ανατολική Αττική εντάχθηκαν έργα προϋπολογισμού ύψους 6.885.000 ευρώ από ιδίους πόρους και αφορούν κυρίως έργα συντήρησης οδικού δικτύου, ουσιαστικές παρεμβάσεις σε ρέματα που έχουν υποστεί καταπτώσεις από πλημμύρες, τοιχία αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος της λεωφόρου Αχαιών (Ραφήνα, Πικέρμι, Πεντέλη), αποκατάσταση της ιστορικής Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου.

Συνεχίζουμε με συνέπεια στις βασικές αρχές μας και στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, αξιοποιώντας το δημόσιο χρήμα με σύνεση σε υποδομές για τους πολίτες της Αττικής. Ευχαριστώ.

*Η Δέσποινα Αφεντούλη, Δρ Κοινωνιολογίας-δημοσιογράφος, είναι περιφερειακή σύμβουλος Αν. Αττικής- εντεταλμένη Γραφείου Τύπου.