«Η κατάστρωση της επιχείρησης Απέλασης των Ελλήνων Υπηκόων κατά τη δεκαετία 1955-1965»- Συμμετοχή της Δ. Αφεντούλη ως ομιλήτρια στην 55η Επέτειο των Σεπτεμβριανών

Συμμετοχή ως ομιλήτρια, με θέμα: «Η κατάστρωση της επιχείρησης Απέλα σης των Ελλήνων Υπηκόων κατά τη δεκαετία 1955-1965» στα πλαίσια της ημερίδας για την 55η Επέτειο των Σεπτεμβριανών 6-7/9/1955, «Οι Απελάσεις των Ελλήνων Υπηκόων 1964-65: Πράξη Εκπατρισμού του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη από το Τουρκικό Κράτος», Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, ξενοδοχείο Ledra Marriott, Αθήνα, 11/09/2010.