Συμμετοχή στο 5ο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου

5ο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, 6-8/04/12, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), Πειραιάς.

5ο Φεστιβάλ Ελιάς