Συμμετοχή-Παρέμβαση της Δ. Αφεντούλη στα Σεμινάρια Open Days 2012 στις Βρυξέλλες

Τοποθέτηση της Δέσποινας Αφεντούλη*, περιφερειακής συμβούλου Αν. Αττικής στην 33η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα «Ενηµέρωση σχετικά µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Πόλεων και των Περιφερειών OPEN DAYS,  που πραγµατοποιήθηκε από 8 έως 11 Οκτωβρίου 2012 στις Βρυξέλλες.» στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Παπάγου-Χολαργού), 30/10/2012.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου ως μία εκ των αντιπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και των Περιφερειών Open Days που πραγματοποιήθηκε από 8 έως 11 Οκτωβρίου 2012 στις Βρυξέλλες, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω σειρά από σεμινάρια, καθώς και να συμμετέχω σε συναντήσεις με Έλληνες Ευρωβουλευτές.

Θα ήθελα να εστιάσω στο σεμινάριο που παρακολούθησα με θέμα «Περιφέρειες που αναδεικνύουν υποδομές ανάπτυξης αειφόρου τουρισμού σε αγροτικές περιοχές». Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναδείχθηκαν πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε αγροτικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το ICER Project, το οποίο αποτελεί μία καινοτόμο προσέγγιση «πράσινης» διαμονής (eco-accommodation) σε αγροτικές περιοχές. Όπως αναφέρθηκε στο σεμινάριο, οι αγροτικές Περιφέρειες γνωρίζουν ότι ο τουρισμός μπορεί να είναι σημαντικός φορέας για την οικονομική τους ανάπτυξη και δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, αλλά και επειδή σημειώνονται μεγάλες απώλειες στα βιομηχανικά επαγγέλματα, είναι σαφές ότι η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να αναδειχθούν αγροτικά επαγγέλματα. Είναι γεγονός ότι η επένδυση στον τουρισμό σε αγροτικές περιοχές είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ωστόσο η ζήτηση για τουρισμό στην ύπαιθρο είναι ολοένα και αυξανόμενη, με τους τουρίστες να απαιτούν ποιότητα στη διαμονή τους και φιλική προς το περιβάλλον παροχή υπηρεσιών, κατασκευών και διαχείριση ενέργειας.

Το ICER βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών ευρωπαϊκών Περιφερειών από Γαλλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ισπανία, Φιλανδία, Μάλτα και Σλοβενία που συμμετέχουν ως εταίροι στο Project. Μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάδειξη στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης ανά Περιφέρεια, σε συγκεκριμένες πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, στις νέες καταναλωτικές συνήθειες των τουριστών της κάθε Περιφέρειας και στα είδη διαμονής που προτιμούν, σε πολιτικές που εφαρμόζονται για την αξιοποίηση της ταυτότητας της κάθε περιοχής, σε δραστηριότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσέλκυση τουριστών στην κάθε Περιφέρεια, στα διαθέσιμα εργαλεία marketing, σε επιχειρησιακές δομές για επιχορήγηση επιχειρήσεων διαμονής, αλλά και σε θέματα έρευνας, πρακτικής και εκπαίδευσης. Στόχοι του Προγράμματος είναι η παροχή καθοδήγησης σε κυβερνητικές πολιτικές αναφορικά με την υποστήριξη του Προγράμματος, η προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών στις Περιφέρειες και η παροχή χρήσιμων εργαλείων για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στα εγχειρήματα των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης. Με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, οικονομία- περιβάλλον-κοινωνία, οι κύριες δράσεις του Προγράμματος επικεντρώνονται στην ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών, στην τοπική διασύνδεση μεταξύ κυβερνητικής πολιτικής και φορέων προώθησης τουριστικών project με τη διοργάνωση σεμιναρίων από τις Περιφέρειες, κοινοποιώντας τα σχετικά συμπεράσματα-προτάσεις που προκύπτουν στην Κυβέρνηση και εστιάζοντας συνολικά στη βελτίωση των κυβερνητικών πολιτικών που ασκούνται στις Περιφέρειες-εταίρους.

Με σχετική παρέμβασή μου, έθεσα το ερώτημα με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες Περιφέρειες και εάν θα μπορούσε να συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής, δεδομένου ότι συνδυάζει πλούσια πολιτισμική και θρησκευτική κληρονομιά, αλλά και φυσική ομορφιά. Από την έρευνά μου για την τουριστική προβολή της Ανατολικής Αττικής, αλλά και από την επιτόπια επίσκεψή μου σε περιφερειακές ενότητες ολόκληρης της Αττικής έχω διακρίνει τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τα οποία οφείλουμε να αναδείξουμε, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως χώρα και ως πολίτες.

Επιπλέον, θα ήθελα να εστιάσω στο σεμινάριο που παρακολούθησα με θέμα «Ανάδειξη νεανικής επιχειρηματικότητας σε Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες (Ε.Ε.Π.)». Σε αυτό το σεμινάριο, αναδείχθηκαν οι πρωτοβουλίες που έλαβαν συγκεκριμένες Περιφέρειες της Ευρώπης για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα εκείνες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Ιρλανδία, κατά τη γνώμη μου, υπήρξε η πιο πρωτοποριακή χώρα στον τομέα αυτό. Όπως τονίστηκε στο σεμινάριο, όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση, για το λόγο αυτό οι Ιρλανδοί επενδύουν στην κουλτούρα της επιχειρηματικότητας ήδη από το σχολείο. Διδάσκουν τους νεαρούς μαθητές και εν δυνάμει επιχειρηματίες πώς να παίρνουν ρίσκο, να αγωνίζονται για την επίτευξη στόχων και να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους σε κάθε επιχειρηματική δράση. Η Ιρλανδία παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ανεργίας, ωστόσο καταβάλλει σημαντική προσπάθεια στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να ευδοκιμήσουν οι ατομικές και οι οικογενειακές επιχειρήσεις και κυρίως να επιβραβεύονται. Οι νέοι δεν φοβούνται να επενδύσουν. Πεποίθησή μου είναι ότι εάν όντως διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τότε είναι βέβαιο πως δίνεται μια αληθινή ευκαιρία στους νέους να ανοίξουν τα δικά τους φτερά.

Προτείνω να εισηγηθούμε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να συμπεριλάβει στο θεσμό της εκπαίδευσης το μάθημα της Επιχειρηματικότητας και να εμβαθύνει στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.).

Επίσης, συμμετείχα σε συναντήσεις με Έλληνες Ευρωβουλευτές και συγκεκριμένα με την Ευρωβουλευτή Κύπρου, κα Ελένη Θεοχάρους, όπου συζητήσαμε για την πορεία του Κυπριακού Ζητήματος έως τις μέρες μας, καθώς και για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο.

Ακόμη, συμμετείχα στη συνάντηση με τον κ. Νίκο Χρυσόγελο, όπου επεσήμανα ότι προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής είναι η επίλυση του ζητήματος των υγρών και στερεών αποβλήτων και ζήτησα να μας ενημερώσει για τις ενδεδειγμένες ευρωπαϊκές λύσεις.

Προτείνω να είμαστε σε άμεση επαφή με όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές για την από κοινού προώθηση των θεμάτων που μας απασχολούν και ενδιαφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

*Η Δέσποινα Αφεντούλη είναι Δρ Κοινωνιολογίας-δημοσιογράφος και Περιφερειακή σύμβουλος Αν. Αττικής.