Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη (άρθρο)

Από τη Δρα Δέσποινα Αφεντούλη* Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη, τιμάμε τη συμβολή της επιστήμης στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αρμονική συνύπαρξη-στην ειρήνη. Αναμφίβολα, η συνεισφορά της επιστημονικής προόδου, της τεχνολογικής ανάπτυξης και κάθε επιστημονικού κλάδου και πεδίου, δεν περιορίζεται σε επίπεδο …