Τοποθέτηση της Δ. Αφεντούλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Αμφιαράειου

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Περιφερειάρχη,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κεντρικός στόχος της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι ο καθαρισμός και η τεκμηρίωση του αρχαίου θεάτρου εντός του αρχαιολογικού χώρου του Αμφιαράειου Ωρωπού.

Όπως περιγράφονται στο Πρόγραμμα, αναμένεται να υλοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες για το σκοπό αυτό και ειδικότερα:

–         Πλήρης αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης με τοπογραφικά όργανα.

–         Διάνοιξη δοκιμαστικών τομών στην περιφέρεια του κοίλου, τις παρόδους, την ορχήστρα και τη σκηνή, προκειμένου να διευκρινισθούν οι φάσεις του οικοδομήματος και η κατάσταση των θεμελίων.

–         Εδαφοτεχνική δειγματοληψία για τον έλεγχο των συνθηκών ευστάθειας του πρανούς του κοίλου του θεάτρου και μελέτη για την επίλυση του προτεινόμενου στατικού φορέα Τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης του θεάτρου και αποτύπωση τυχόν διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.

–         Εκπόνηση προμελέτης για τη διαμόρφωση του θεάτρου, την πρόσβαση σε αυτό και τη διευθέτηση των ομβρίων.

–         Πρόταση για τις πινακίδες πληροφόρησης των επισκεπτών.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η Προγραμματική σύμβαση ισχύει για δώδεκα μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά δώδεκα μήνες, δεδομένου ότι συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη, ενώ φορέας υλοποίησης του Προγράμματος είναι η Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία θα εκτελεί χρέη Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναμφίβολα το Αμφιαράειο αποτελεί έναν από τους ομορφότερους και μεγάλης ιστορικής σημασίας αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής. Εκτός από το εν λόγω αρχαίο θέατρο, στην αρχαιότητα υπήρξε ιερός χώρος αφιερωμένος στον μυθικό ήρωα Αμφιάραο, ενώ λειτούργησε ως μαντείο και θεραπευτήριο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην αρχαιότητα τελούνταν κάθε πέντε έτη τα Μεγάλα Αμφιαράεια προς τιμήν του Αμφιάραου, όπου μεταξύ άλλων διοργανώνονταν και αθλητικοί αγώνες.

Εφόσον εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο η προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση και υλοποιηθεί το έργο, τότε αναβιώνοντας τη γιορτή, τα Μεγάλα Αμφιαράεια, και γνωρίζοντας ότι κάτοικοι της περιοχής και ο Δήμος Ωρωπού καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, η περιοχή μπορεί να γίνει πόλος έλξης για επισκέπτες και τουρίστες.

Δεδομένης της πολιτικής βούλησης της Περιφέρειας Αττικής να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια που στόχο έχει την τουριστική και πολιτισμική προβολή της Αττικής και ειδικότερα του Αμφιαράειου Ωρωπού, καθώς και της ευρύτερης παραδοχής ότι ο τουρισμός και ο πολιτισμός μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθεί η εθνική μας οικονομία, έχω τη βαθειά πεποίθηση ότι οφείλουμε να υποστηρίξουμε την υλοποίηση αυτού του έργου.

Σας ευχαριστώ.

*Η Δέσποινα Αφεντούλη είναι Δρ Κοινωνιολογίας-δημοσιογράφος και Περιφερειακή σύμβουλος Αν. Αττικής.