Βράβευση Πάτρας ως Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας

FEATUREDΒράβευση Πάτρας ως Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας

Ξεχώρισε η Ορεινή Λάρνακα στην Κύπρο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας EDEN VIII», με φετινό θέμα «Πολιτιστικός Τουρισμός», βραβεύθηκαν η Πάτρα ως Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας στην Ελλάδα και η Ορεινή Λάρνακα και η Κοινότητα Παλαιχωρίου στην Κύπρο.

Εκ μέρους της Ελλάδας, η Πάτρα αναδείχθηκε, έπειτα από συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ τη διαχείριση του ίδιου προγράμματος στην Κύπρο έχει αναλάβει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.

Στην Ελλάδα, την τελετή βράβευσης της Πάτρας ως Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας και των Δήμων Βέροιας, Δωδώνης, Λαρισαίων και Τήνου ως Επιλαχόντες Προορισμούς, διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα στις 29/01/2018.

Αντίστοιχα, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού διοργάνωσε στις 30/01/2018 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» την τελετή βράβευσης των δύο νικητών προορισμών στην Κύπρο και συγκεκριμένα της Ορεινής Λάρνακας, ως Νικητή Προορισμού EDEN, και της Κοινότητας Παλαιχωρίου, ως Επιλαχόντα Προορισμού EDEN.

Σχετικά με το πρόγραμμα EDEN

Στόχος του προγράμματος EDEN, το οποίο δημιουργήθηκε το 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η προαγωγή μοντέλων ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη διεξαγωγή εθνικών διαγωνισμών, οι οποίοι καταλήγουν στην επιλογή ενός τουριστικού «προορισμού αριστείας» για κάθε συμμετέχον κράτος-μέλος.

Μέσω της επιλογής προορισμών αριστείας, αποσκοπείται η ανάδειξη της ποικιλομορφίας, των αξιών και των κοινών χαρακτηριστικών αναδυόμενων ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών και δημιουργείται μια πλατφόρμα κοινοποίησης καλών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη δικτύωση ανάμεσα στους βραβευμένους προορισμούς αριστείας.