Δ. Αφεντούλη: Ζωτικής σημασίας η αποκατάσταση παράπλευρου οδικού δικτύου ΠΑΘΕ στην Πάχη Μεγάρων

DA3Η γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αποκατάσταση παράπλευρου οδικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) στην Πάχη Μεγάρων είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

Ουσιαστικά πρόκειται για τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 2007 του άξονα Ελευσίνα-Κόρινθος και συγκεκριμένα αφορά το παράπλευρο οδικό δίκτυο στο ύψος του οικισμού Λουτρόπυργου.Η προτεινόμενη μελέτη συμπεριλαμβάνει την αποκατάσταση και την επέκταση του αριστερού παράπλευρου οδικού δικτύου, τη βελτίωση του Ισόπεδου κόμβου, καθώς και τη σύνδεση του δεξιού παράπλευρου οδικού δικτυου. Δεν πρόκειται σε καμμία περίπτωση για επεμβάσεις στην κεντρική οδική αρτηρία.Βασική σκοπιμότητα του έργου είναι η βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του κόμβου, δεδομένου ότι έτσι όπως είναι σήμερα, δημιουργεί προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων, στη στάθμευση και κυρίως στην κυκλοφοριακή ασφάλεια των οδηγών και των πεζών.Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου και συνεπώς θεωρώ ότι οφείλουμε να γνωμοδοτήσουμε θετικά.
Ευχαριστώ.