Ουσιαστικές προτάσεις για το Ρυθμιστικό της Αθήνας/Αττικής

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σχετικά με το θέμα «Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/Αττικής (ΡΣΑ) 2021», θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Πρώτον, να δοθεί έμφαση στη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε η ιδιωτική γη να ανακτήσει την υπεραξία της, καθώς σε ορισμένα σημεία της Αττικής έχει υπάρξει βελτίωση της μετακίνησης του πληθυσμού μέσω σιδηροδρόμου.

Βεβαίως, έχουν ακόμη πολλά να γίνουν στην Ανατολική Αττική και ιδιαίτερα στη Βόρεια Αττική, καθώς περιοχές ακόμη, και σήμερα παραμένουν ασύνδετες με το κέντρο της Αθήνας και με τις γύρω περιοχές.

Δεύτερον, να ενταχθούν στο Πρωτεύον Δίκτυο Δημοσίων Συγκοινωνιών, εκτός από τις αστικές σιδηροδρομικές γραμμές και ορισμένες υφιστάμενες βασικές λεωφορειακές γραμμές κορμού, που, όμως, είναι μεγάλης κινητικότητας ή και συχνότητας, συχνά διαπεριφερειακής σύνδεσης.

Τρίτον, να προβλεφθεί μελέτη για την ολοκληρωμένη καταγραφή της κατάστασης των υδατορεμάτων, ώστε να προστατευτούν.

Τέλος, οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης που σχετίζονται με το εν λόγω αντικείμενο να αποδοθούν στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής με τους αντίστοιχους πόρους και με τη συμπλήρωση του σχετικού άρθρου του Νόμου «Καλλικράτη», ενώ όσον αφορά τα θέματα των Εθνικών Δρυμών και Εθνικών Πάρκων, εφόσον διαχειρίζονται σε κεντρικό επίπεδο να αποδοθούν στο ΥΠΕΚΑ.

Για άλλη μια φορά, ζητάμε, ο Οργανισμός της Αθήνας να περιέλθει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να γίνει ένας πραγματικός συνολικός σχεδιασμός για την Αττικής.

Ευχαριστώ πολύ.

 

Τοποθέτηση της Δ. Αφεντούλη στην 5η τακτική συνεδρίαση της Περιφέρειας Αττικής στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Παπάγου-Χολαργού), 4/02/14.

Η Δ. Αφεντούλη είναι Δρ Κοινωνιολογίας-δημοσιογράφος, περιφερειακή σύμβουλος Αν. Αττικής.