Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη (άρθρο)

Από τη Δρα Δέσποινα Αφεντούλη*

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη, τιμάμε τη συμβολή της επιστήμης στην αειφόρο ανάπτυξη και στην αρμονική συνύπαρξη-στην ειρήνη.

Αναμφίβολα, η συνεισφορά της επιστημονικής προόδου, της τεχνολογικής ανάπτυξης και κάθε επιστημονικού κλάδου και πεδίου, δεν περιορίζεται σε επίπεδο επιστημονικό ερευνητικό επίπεδο, αλλά διαδραματίζει κομβικό ρόλο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το κομβικό ίσως ζητούμενο είναι κατά πόσο η επιστημονική έρευνα και γνώση απαντά κυρίως σε εθνικά και διεθνή ζητήματα – κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά – τα οποία προϋποθέτουν από κοινού αντιμετώπιση.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως κάθε συλλογικής προσπάθειας, απαραίτητη είναι η συνεργασία και η αφοσίωση από άτομα-φορείς που χρησιμοποιούν ωστόσο, την επιστημονική γνώση με ηθική θεωρία και πράξη.

Να σημειωθεί ότι η 10η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη» από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO το 1999.

*Η Δρ Δέσποινα Αφεντούλη είναι δημοσιογράφος και κοινωνιολόγος.